Prodaja u postupku stečaja – javno prikupljanje ponuda

NEKRETNINE I POKRETNINE

Javno prikupljanje ponuda
Za prodaju nekretnine i pokretnine, kao način prodaje također se može odabrati javno prikupljanje ponuda. Stečajni upravitelj nije dužan zaključiti ugovor s najpovoljnijim ponuditeljem.

Određivanje vrijednosti nekretnina i pokretnina
Procjenu obavlja stečajni upravitelj ili sudski procjenitelj.

Prodajna cijena nekretnina i pokretnina (Javno prikupljanje ponuda)
Početna cijena za pojedinačnu nekretninu ili pokretninu iznosi onoliko koliko je to navedeno u pojedinačnom pozivu.

Tko može sudjelovati na javnom prikupljanju ponuda (u stečaju)?
Sudjelovati može svatko, također i strane fizičke i pravne osobe. Za sudjelovanje je potrebno pravodobno poslati ponudu i slijediti upute iz poziva. U obzir treba uzeti određena ograničenja: niti jedna strana fizička i pravna osoba ne može biti vlasnik poljoprivrednih zemljišta, šuma, zaštićenih područja, pravima prvokupa ograničeno je također i stjecanje nekretnina koja se tretiraju kao kulturna dobra. Nema nikakvih ograničenja za strane fizičke i pravne osobe iz država članica EU, za kupovinu građevinskih zemljišta, stanova i poslovnih zgrada. Druge strane fizičke i pravne osobe mogu postati vlasnici nekretnina temeljem odluke o postojanju uzajamnosti (reciprocitet).

Tko ne može biti kupac?
Kupac pokretnine može biti svatko. Niti jedna strana fizička i pravna osoba ne može biti vlasnik poljoprivrednih zemljišta, šuma, zaštićenih područja, pravima prvokupa ograničeno je također i stjecanje nekretnina koja se tretiraju kao kulturna dobra. Vlasnici nekretnine ne mogu postati strane fizičke i pravne osobe, ako među državama ne postoji načelo uzajamnosti odnosno ako one ne steknu odluku o postojanju uzajamnosti (reciprocitet).

Razgledavanje nekretnina i pokretnina
Razgledavanje je u pravilu moguće nakon prethodnog dogovora sa stečajnim upraviteljem ili u vremenu koje je navedeno u pozivu.

Kako sudjelovati na javnom prikupljanju ponuda?
Svatko tko želi sudjelovati mora pravodobno poslati svoju ponudu, uplatiti jamčevinu i slijediti uvjete odnosno upute koje su navedene u pozivu.

Jamčevina
Jamčevina u pravilu iznosi 1/10 (jednu desetinu) početne cijene ili onoliko koliko je to određeno u pojedinačnom pozivu. Jamčevina se svim neuspješnim ponuditeljima vraća nakon završetka prikupljanja ponuda ili u vremenu koje je navedeno u pozivu. Uspješnom ponuditelju koji ne plati kupovninu u roku ili odustane od svoje ponude, jamčevina se ne vraća.

Što ako je prisutan samo jedan ponuditelj?
Nekretnine ili pokretnine mogu se prodati i onda kad je prisutan samo jedan ponuditelj.

Obveza uspješnog ponuditelja nakon javnog prikupljanja ponuda
Uspješni ponuditelj dužan je nakon završetka prikupljanja ponuda sa stečajnim upraviteljem potpisati prodajni ugovor i platiti kupovninu te ispuniti ostale možebitne obveze u skladu s prodajnim ugovorom.

Predaja nekretnine ili pokretnine kupcu
Nakon plaćanja kupovnine sud izdaje odluku o predaji (Zaključak o predaji) nekretnine ili pokretnine kupcu. Nakon toga kupac može preuzeti pokretninu, dok se za nekretnine k tome još uređuje upis u zemljišnu knjigu. Upisom vlasničkog prava na kupca brišu se također sva prava i tereti, za koje je sud odlučio u Rješenju o dosudi.

Koliko je sigurna kupovina nekretnina i pokretnina na javnom prikupljanju ponuda (u stečaju)?
Stvari se kupuju po načelu viđeno kupljeno i nakon kupovine nije moguće primijeniti odgovornost iz tehničkih greški. Kupac pokretnine ili nekretnine u stečaju stvar dobiva slobodnu od svih založnih prava, hipoteka, zemljišnog duga. Uknjižena založna prava i zemljišni dug na toj nekretnini prestaju nakon što odluka o predaji kupcu postane pravomoćna, premda založni vjerovnici odnosno vjerovnici zemljišnog duga nisu potpuno isplaćeni.

Ne prestaju: Stvarne služnosti, stvarni teret i građevinsko pravo. Prodajom nekretnine također ne prestaju i osobne služnosti, ako su bile upisane u zemljišnu knjigu prije početka stečajnog postupka. Premda postojanje takvih prava sud u obzir uzima pri određivanju vrijednosti nekretnine, kupac je također prije kupovine upoznat s postojanjem tih prava u Zaključku o prodaji.