Cjenik

Sve dražbe
7 dana

100€

(753,45HRK)

- Lokacije dražbi 
- Rokovi i visine jamčevina 
- Kontakti prodavatelja
- Dokumenti kao prilog 

Sve dražbe
182 dana

250€

(1883,63 HRK)

- Lokacije dražbi 
- Rokovi i visine jamčevina 
- Kontakti prodavatelja
- Dokumenti kao prilog 

Sve dražbe
1 godina

500€

(3767,25HRK)

- Lokacije dražbi 
- Rokovi i visine jamčevina 
- Kontakti prodavatelja
- Dokumenti kao prilog