Cjenik

Sve dražbe
7 dana

750 kn

- Lokacije dražbi 
- Rokovi i visine jamčevina 
- Kontakti prodavatelja
- Dokumenti kao prilog 

Sve dražbe
1 godina

3750 kn

- Lokacije dražbi 
- Rokovi i visine jamčevina 
- Kontakti prodavatelja
- Dokumenti kao prilog