Prodaja u postupku stečaja – javna dražba

NEKRETNINE I POKRETNINE

Javna dražba
To je jedan od načina prodaje također i u stečajnom postupku. Na dražbi uspješan kupac je onaj koji ponudi najvišu cijenu i ispuni ostale možebitne uvjete.

Određivanje vrijednosti nekretnina i pokretnina
Procjenu nekretnina i pokretnina obavlja stečajni upravitelj ili sudski procjenitelj.

Prodajna cijena nekretnina i pokretnina (u stečaju)
Prva javna dražba
U pravilu se nekretnine i pokretnine me mogu prodati ispod procijenjene vrijednosti.
Druga javna dražba
Nekretnine i pokretnine ne mogu se prodati ispod početne cijene, koja je na 2. javnoj dražbi obično niža od procijenjene vrijednosti.

Tko može sudjelovati na javnoj dražbi?
Na javnoj dražbi može sudjelovati svatko, također i strane fizičke i pravne osobe. Za sudjelovanje je potrebno pravodobno uplatiti jamčevinu. Potrebno je uzeti u obzir određena ograničenja: niti jedna strana fizička i pravna osoba ne može biti vlasnik poljoprivrednih zemljišta, šuma, zaštićenih područja, pravima prvokupa ograničeno je također i stjecanje nekretnina koja se tretiraju kao kulturna dobra. Nema nikakvih ograničenja za strane fizičke i pravne osobe iz država članica EU, za kupovinu građevinskih zemljišta, stanova i poslovnih zgrada. Druge strane fizičke i pravne osobe mogu postati vlasnici nekretnina temeljem odluke o postojanju uzajamnosti (reciprocitet).

Tko ne može biti kupac?
Kupac pokretnine može biti svatko. Niti jedna strana fizička i pravna osoba ne može biti vlasnik poljoprivrednih zemljišta, šuma, zaštićenih područja, pravima prvokupa ograničeno je također i stjecanje nekretnina koja se tretiraju kao kulturna dobra. Također, vlasnici nekretnine ne mogu postati strane fizičke i pravne osobe, ako između država ne postoji načelo uzajamnosti odnosno ako one ne steknu odluku o postojanju uzajamnosti (reciprocitet).

Razgledavanje nekretnina i pokretnina
Razgledavanje je u pravilu moguće nakon prethodnog dogovora sa stečajnim upraviteljem ili u vremenu koje je navedeno u pozivu.

Jamčevina
To je novčani iznos kojeg mora platiti svatko tko želi sudjelovati na javnoj dražbi. Jamčevina u pravilu iznosi 1/10 (jednu desetinu) početne cijene ili onoliko koliko je to odlučeno u pojedinačnom pozivu. Jamčevina se svim neuspješnim ponuditeljima vraća nakon završetka dražbe ili u vremenu koje je navedeno u pozivu. Uspješnom ponuditelju, koji ne plati kupovninu u roku ili odstupi od svoje ponude, jamčevina se ne vraća.

Što ako je na dražbi prisutan samo jedan ponuditelj?
Nekretnine ili pokretnine mogu se prodati i onda kad je prisutan samo jedan ponuditelj.

Obveza uspješnog ponuditelja nakon javne dražbe
Uspješni ponuditelj dužan je nakon završetka dražbe sa stečajnim upraviteljem potpisati prodajni ugovor i platiti kupovninu te ispuniti ostale možebitne obveze u skladu s prodajnim ugovorom.

Predaja nekretnine ili pokretnine kupcu
Nakon plaćanja kupovnine sud izdaje odluku o predaji (Zaključak o predaji) nekretnine ili pokretnine kupcu. Nakon toga kupac može preuzeti pokretninu, dok se za nekretnine k tome još uređuje upis u zemljišnu knjigu. Upisom vlasničkog prava na kupca brišu se također sva prava i tereti, o kojima je sud odlučio u Rješenju o dosudi.

Koliko je sigurna kupovina nekretnina i pokretnina na javnoj dražbi (u stečaju)?
Stvari se kupuju po načelu viđeno kupljeno i nakon kupovine nije moguće primijeniti odgovornost iz tehničkih greški. Kupac pokretnine ili nekretnine u stečaju stvar dobiva slobodnu od svih založnih prava, hipoteka, zemljišnog duga. Uknjižena založna prava i zemljišni dug na toj nekretnini prestaju nakon što odluka o predaji kupcu postane pravomoćna, premda založni vjerovnici odnosno vjerovnici zemljišnog duga nisu potpuno isplaćeni.

Ne prestaju: Stvarne služnosti, stvarni teret i građevinsko pravo. Prodajom nekretnine također ne prestaju i osobne služnosti, ako su bile upisane u zemljišnu knjigu prije početka stečajnog postupka.