Kako funkcioniraju javne dražbe u Republici Hrvatskoj

Kako bi vaše iskustvo na stranici javnadrazba.hr bilo potpuno i prožeto informacijama, podijelit ćemo s vama znanje o javnim dražbama. Prije svega, potrebno je znati kako javna dražba izgleda i od čega se sastoji.

Početak javne dražbe izgleda tako da prodavatelj, odnosno osoba koja je zadužena za vođenje javne dražbe (može biti stečajni upravitelj, sudac, ovršitelj, itd)

  1. provjerava prisutnost dražbovatelja
  2. provjerava je li jamčevina uplaćena pravilno i pravodobno

Jamčevina je osnovni preduvjet za sudjelovanje na većini javnih dražbi, posebno ako je riječ o dražbi na kojoj se vrši prodaja nekretnina. Kod pokretnina jamčevina nije uvijek obvezna. Stoga je VAŽNO obratiti pozornost u pozivu na dražbu na podatak o uplati jamčevine. U načelu, ako je u pozivu na javnu dražbu navedeno da je potrebno uplatiti jamčevinu, jasno je i precizno kolika je jamčevina, na koje načine se može uplatiti i datum do kad se najkasnije može uplatiti.

Gore navedeni podaci su veoma bitni, jer u slučaju da ne uplatite navedeni iznos jamčevine i na vrijeme, prodavatelj koji vodi dražbu isključit će vas sa željene javne dražbe i nećete se moći nadmetati na njoj.

Nakon uspješnog uvoda u dražbu, prodavatelj će predstaviti što se na dražbi prodaje, početnu cijenu za predmet prodaje, uvjete dražbovanja, iznos povisivanja cijene u pojedinačnom koraku, itd…

Dražba nakon toga može početi. Ako je više ponuditelja, svatko je slobodan ponuditi višu cijenu od prethodnog dražbovatelja. Na kraju dražbe, kad sudionik ponudi cijenu koju nitko od drugih sudionika nije spreman pratiti i još ju više povisiti, prodavatelj će upozoriti sudionike o mogućnosti povećanja ponuđene cijene. Ako do toga ne dođe, na dražbi pobjeđuje sudionik koji je ponudio najvišu cijenu. Također, ukoliko je na dražbi samo jedan sudionik, odnosno dražbovatelj, isti može kupiti predmet prodaje po početnoj cijeni.