Uvjeti korištenja

Korištenje internet stranica Javnadražba.hr mogu se koristiti za Vašu privatnu upotrebu bez ikakvih naknada za korištenje, a prema sljedećim uvjetima i pravilima.

Korištenjem Javnadražba.hr Internet trgovine obvezujete se poštivati sljedeće uvjete i pravila.

Isporučitelj naručih informacija je AXIOO MEDIA d.o.o. iz Zagreba koji putem svoje Internet stranice omogućuje kupnju članstva i pristup infomacijama koje se nalazi u web ponudi. Kupcem se smatra svaka osoba koja elektronski naruči barem jednu ponudu, popuni tražene podatke i pošalje ih uspješno kroz Registraciju.

Registracija omogućava pohranu podataka koji će pri narudžbi koristiti za kontakt, dostavu ili za oglasno informiranje o našim proizvodima, novim proizvodima te akcijama i popustima. Sve cijene izražene su u eurima (€), s PDV-om. Korisnike upućujemo da se prije kupnje upoznaju sa ovim Uvjetima te da iste redovito provjeravaju, kako bi bili upoznati sa svim vašim pravima i obvezama. AXIOO MEDIA d.o.o. pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama. Javnadražba.hr pridržava pravo ukidanja usluge i promjene sadržaja kao i ostalih usluga i podstranica koje su sastavni dio ove internet stranice u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.

AXIOO MEDIA d.o.o. pridržava pravo promjene, ograničenja, brisanja oglasa ili prestanak pružanja usluge javnadrazba.hr u svako doba bez obaveze prethodne najave, uključivo i djelomično ili može u potpunosti ograničiti pristup kao i pružanje određenih usluga korisnicima koji krše odredbe ovih Uvjeta te Općih uvjeta korištenja.

Korištenje usluga na ovoj internet stranici odobrava se isključivo punoljetnim osobama. Uporaba i korištenje javnadrazba.hr od strane djece ili maloljetnih osoba nije dozvoljena, te su roditelji i/ili skrbnici dužni o tome voditi računa, u protivnom preuzimaju sva prava i obveze nastale takvim korištenjem, a AXIOO MEDIA d.o.o. ne odgovara za eventualne posljedice takvog korištenja. NAPOMENA: javnadrazba.hr ne jamči da fotografije dražbi u potpunosti odgovaraju izgledu predmetu dražbe. Za moguće nenamjerne greške kod opisa proizvoda ne odgovaramo. Moguće su različitosti stvarnog predmeta dražbe i fotografije iste te opisane dražbe na ovim stranicama, ukoliko krajni ponuditelj izmijeni neku od karakteristika ili sadržaj dražbe. Javnadrazba.hr nije u nikakvoj suradnji sa niti jednim izvršiteljem dražbi, te putem svoje službene stranice isključivo objavljuje informacije o javnim dražbama.
Javnadrazba.hr ne može ničime utjecati na pojedine dražbe.

Svi opisi se redovito i detaljno provjeravaju.

UVJETI PRODAJE

1.) Sklapanje i raskid ugovora o prodaji
Ovi Uvjeti kao i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz informacije o određenim uslugama koje predstavljaju ponudu javnadrazba.hr za sklapanje Ugovora te korisnik kao kupac svojom registracijom, zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen ovim Uvjetima iste prihvaća čime se smatra da je zaključen Ugovor između korisnika i AXIOO MEDIA d.o.o., a prema uvjetima prodaje navedenim u ovim Uvjetima. Predmet i komercijalna svrha Ugovora je kupnja odabranog proizvoda ili usluge putem javnadrazba.hr uz plaćanje odgovarajuće naknade – cijene toga proizvoda i/ili usluge. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem: tiskanih promidžbenih poruka s narudžbenicom, telefona s ljudskim posredovanjem i bez njega te Interneta.
Ugovor stupa na snagu i obvezuje od trenutka kada korisnik prihvati ponudu AXIOO MEDIA d.o.o. na jedan od slijedećih načina: - odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao korisnik javnadrazba.hr, - odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe putem elektroničke pošte zaprimljene na kontakt@javnadrazba.hr .
a) U postupku registracije ili kreiranja korisničkog računa, korisnik je obvezan odabrati naziv ili ime pod kojim će ostvarivati usluge i odabrati sigurnosnu zaporku te dostaviti valjanu e-mail adresu. Svi podaci potrebni za registraciju ili kreiranje korisničkog računa moraju biti istiniti pri čemu je izričito zabranjeno korištenje ili uporaba tuđih podataka.
b) Prilikom registracije, ukoliko se želite registrirati putem Facebook računa te želite komentirati i aktivno sudjelovati na našem Facebook profilu, javnadrazba.hr može koristiti vaše puno ime tj. vaš Facebook račun.
c) Registracija ili korisnički račun kreiraju se samo za jednu osobu i nije dozvoljeno priopćavati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama. Korisnik je obvezan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj zaporci i korisničkom računu. Nije dozvoljena uporaba tuđe registracije ili korisničkog računa.
d) Za kršenje odredbi Uvjeta iz ovog poglavlja, AXIOO MEDIA d.o.o. zadržava pravo, prema slobodnoj procjeni, ugasiti registraciju ili korisnički račun korisnika, bez obveze naknade korisniku bilo kakvog troška ili štete.
e) Registracijom (koja uključuje plaćanje proizvoda i/ili usluge) smatra se da je sklopljen Ugovor između AXIOO MEDIA d.o.o. i korisnika kao kupca.
f) Ugovor stupa na snagu po izvršenoj registraciji korisnika, odnosno od dana kada korisnik prihvati ponudu za sklapanje takvog Ugovora.
g) Povodom sklapanja Ugovora, korisniku će biti dostavljeni: potvrda o sklopljenom Ugovoru, odnosno predugovorna obavijest iz članka 57. st. 1. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine, br. 41/2014, 110/15), ovi Uvjeti te obavijest o pravu korisnika na jednostrani raskid Ugovora s obrascem za jednostrani raskid Ugovora iz članka 61. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača.
h) Korisnik može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana bez navođenja razloga. Korisnik nema pravo na jednostrani raskid Ugovora: - ako mu je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz njegov izričit prethodni pristanak te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu usluga bude potpuno ispunjena, - ako je predmet Ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave, - ako je predmet Ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima. Da bi korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti AXIOO MEDIA d.o.o. o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom (na AXIOO MEDIA d.o.o.,Pete Poljanice 5,10040 Zagreb), ili elektroničkom poštom na kontakt@javnadrazba.hr , u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona ili adresu elektroničke pošte. Rok za jednostrani raskid Ugovora iznosi 14 (četrnaest) dana od dana kada je korisniku ili trećoj osobi koju je korisnik odredio, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet Ugovora predana u posjed, odnosno u slučaju usluge, od sklapanja Ugovora. U slučaju ispunjenja uvjeta za jednostrani raskid Ugovora, izvršit će mu se povrat sredstava koji je od njega primljen, neuključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada AXIOO MEDIA d.o.o., odnosno javnadrazba.hr zaprimi korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Povrat novca bit će izvršen na način tako da korisnik ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca AXIOO MEDIA d.o.o. može izvršiti tek nakon što mu roba bude vraćena i pregledana u kakvom je stanju vraćena obzirom na ispunjenje uvjeta prava na jednostrani raskid Ugovora. Izravne troškove povrata robe korisnik snosi sam. Korisnik se moli da prije raskida Ugovora javi na kontakt@javnadrazba.hr kako bi mu bio objašnjen postupak vraćanja robe.

2.) Uvjeti i postupak kupnje
Glavne karakteristike usluge, način uporabe, cijene, posebne akcije i pogodnosti, načini plaćanja i dostave odnose se na one koji su važeći u trenutku zaključene narudžbe. Navedeni podaci će biti naznačeni uz svaki proizvod. Cijena proizvoda i usluge dostave, u koju je uključen iznos PDV-a, vidljivi su u košarici za kupnju prije zaključenja narudžbe. Sve informacije o potvrdi kupnje temeljem elektronske narudžbe dostavit će se na adresu elektroničke pošte kupca navedenu u postupku registracije/narudžbe ili u košarici za kupnju pri unosu podataka prilikom zaključivanja narudžbe. Sve cijene su izražene u eurima (€). U sve cijene je uračunat PDV. Ista cijena svih stavki bit će navedena i na računu koji će biti isporučen. Ukoliko kupac ne zaprimi obavijest o potvrdi narudžbe, postoji mogućnost da je pogrešno unio adresu svoje elektronske pošte. U tom slučaju molimo kupca da nas kontaktira na: kontakt@javnadrazba.hr kako bi naša Služba za korisnike pomogla u realizaciji narudžbe.

3.) Reklamacije i prigovori
U slučaju opravdane reklamacije omogućuje se raskid ugovora uz povrat uplaćenog iznosa ili zamjena za istu ili drugu uslugu u istoj protuvrijednosti, tj. uz nadoplatu ili povrat dijela sredstava ako je potrebno. Ukoliko se radi o neispravnosti isporučene usluge, kupac treba poslati fotografiju navedene reklamacije na kontakt@javnadrazba.hr kako bi se ista uvažila na temelju naknadnog fizičkog dokaza. U slučaju opravdane reklamacije u rokovima određenim Zakonom o obveznim odnosima, cjelokupan trošak zamjene proizvoda s novim u cijelosti snosi javnadrazba.hr. U slučaju spora oko opravdanosti reklamacije i/ili autentičnosti proizvoda te ukoliko kupac temeljem subjektivne procjene smatra da nije dobio adekvatan proizvod i/ili uslugu, u poslovnoj praksi je uobičajeno da se slučaj prijavi jednoj od nadležnih institucija. Mjerodavna i službena tijela tada vrše sve potrebne provjere radi utvrđivanja ispravnosti te poštivanja važećih zakona. Po donošenju rješenja obje strane, i kupac i prodavatelj, dobivaju specificirani zapisnik. Takav službeni zapisnik neovisnog tijela smatra se mjerodavnim i dostatnim za okončanje reklamacijskog postupka.

4.) Način i postupak plaćanja
Plaćanje cijene usluga može se izvršiti kreditnom ili debitnom karticom. Razmjena osjetljivih podataka između sustava koji obavlja online plaćanje i autorizacijskih centara kartičnih kuća obavlja se korištenjem mreže koja je potpuno zaštićena od neautoriziranog pristupa. Osjetljivi podaci Vaše kreditne kartice dostavljaju se online izravno autorizacijskom centru. Javnadrazba.hr ne pohranjuje podatke s Vaših kreditnih kartica. Plaćanje inozemnim kreditnim karticama nije moguće. Javnadrazba.hr prikuplja, obrađuje i objavljuje podatke o korisnicima koji se odnose na način uporabe javnarazba.hr bez otkrivanja identiteta korisnika i/ili osobnih podataka koji omogućuju otkrivanje identiteta korisnika. Javnadrazba.hr prikuplja i bilježi podatke o IP-adresi (Internet Protocol Address) korisnika ili o lokaciji računala za potrebe sistemskog administriranja, rješavanja kvarova, potvrde preuzimanja sadržaja ili unapređivanja tehničkih aspekata internetskog servisa. Javnadrazba.hr će automatizirano bilježiti podatke o navikama korištenja Javnadrazba.hr od strane korisnika, među ostalim i zapisničku datoteku o posjećenosti određenih stranica i/ili sadržaja. Takve podatke javnadrazba.hr će koristiti isključivo u svrhu unapređivanja svoje usluge te prilagodbe i individualizacije promotivnih aktivnosti prema potrebama pojedinog korisnika. Javnadrazba.hr ne bilježi broj vaše kreditne kartice niti pohranjuje transakcijske podatke. Javnadrazba.hr za naplatu kreditnih kartica koristi usluge treće strane, ovlaštene banke, koja enkripcijom štiti vaše podatke. Registracijom i kupovinom dajete suglasnost da vas javnadrazba.hr u svrhu promocije usluge i proizvoda može putem elektroničke pošte obaviještavati o promjenama ili dodavanja sadržaja stranicama, popustima, akcijama, proizvodima ili promjeni načina pružanja usluge. Korisnik može u svakom trenutku opozvati navedenu suglasnost.

5.) Vanjske usluge
Usluge koje Vam pruža internet stranica javnadrazba.hr ne uključuje troškove koje snosite koristeći računalnu opremu i usluge za pristup našim stranicama. AXIOO MEDIA d.o.o. nije odgovoran za troškove telefona ili bilo koje druge troškove do kojih može doći. Dostupnost internet stranice javnadrazba.hr je 00-24h svih 365 dana u godini. Iako Vam javnadraba.hr d.o.o. nastoji pružiti najbolje moguće pružanje usluga, javnadrazba.hr ne može grarantirati da će usluge na javnadrazba.hr odgovarati Vašim potrebama. AXIOO MEDIA d.o.o. također ne može garantirati da će usluga biti bez pogrešaka. Slike su informativnog karaktera i mogu odstupati od stvarnog stanja ukoliko proizvođač iz nekog razloga promijeni izgled. Naziv dražbe može sadržavati dodatne informacije o dražbi. Ukoliko dođe do pogreške, molimo da je prijavite na kontakt@javnadrazba.hr kako bismo je otklonili u što kraćem roku. Pristup na javnadrazba.hr internet stranice ponekad može biti nedostupan uslijed redovitog održavanja ili uvođenja novih sadržaja.

6.) Intelektualno vlasništvo Sadržaj javnadrazba.hr Internet stranice je zaštićen i AXIOO MEDIA d.o.o. ostvaruje jedinstveno pravo na njegovo korištenje. Podaci o poduzeću AXIOO MEDIA d.o.o. Agencije za promidžbu (reklamu i propagandu) OIB: 18476427145 Pete Poljanice 5, Zagreb Temeljni kapital: 20.000,00 kuna Direktor: Mirko Kolak