Prodaja u postupku ovrhe – pokretnine

Javna dražba
Prodaja pokretnina jedna je od ovršnih radnji u postupku ovrhe koja slijedi nakon pljenidbe i procjene. Pokretnine se prodaju na javnoj dražbi ili neposrednim ugovorom između kupca i ovršitelja odnosno preko osobe koja obavlja komisijske poslove.

Procijenjena vrijednost pokretnina
Procjenu pokretnina obično obavlja ovršitelj (ili javni bilježnik, sud, dakle ovršno tijelo, ili pak javni komisionar, ako se prodaja provodi preko njega) koji obavlja pljenidbu. Na zahtjev i o troškovima stranaka u postupku, procjenu obavlja sudski procjenitelj.

Prodajna cijena pokretnine
Prva javna dražba ili Druga javna dražba
Pokretnine se mogu prodati po 1/2 (jednoj polovini) procijenjene vrijednosti, međutim ne za manje od 1/2 procijenjene vrijednosti.Isto vrijedi za prodaju neposrednim ugovorom u 1. i 2. roku.

Tko može sudjelovati na javnoj dražbi?
Na javnoj dražbi može sudjelovati svatko, također i strane fizičke i pravne osobe.

Razgledavanje pokretnine
Razgledavanje predmeta koji se prodaju na dražbi, moguće je u pravilu 15-30 minuta prije početka javne dražbe, ili u vremenu koje je navedeno u pozivu.

Jamčevina
To je novčani iznos kojeg mora platiti svatko tko želi sudjelovati na javnoj dražbi. Jamčevina iznosi 1/10 (jednu desetinu) procijenjene vrijednosti ili početne cijene. Uplaćuje se prije početka dražbe ili 3 dana prije dražbe na transakcijski račun tijela koje vodi postupak ili onako kako je navedeno u Zaključku o prodaji. Ako se jamčevina plaća na transakcijski račun suda, ovršitelju je potrebno prije početka dražbe pokazati potvrdu o uplati jamčevine. Jamčevina se neuspješnim ponuditeljima vraća nakon završetka dražbe.

Što ako je na dražbi prisutan samo jedan ponuditelj?
Pokretnina se može prodati također i onda kad je prisutan samo jedan mogući ponuditelj.

Obveza uspješnog ponuditelja nakon javne dražbe
Uspješni ponuditelj odmah nakon dražbe mora platiti kupovninu i preuzeti stvar. Kupac postaje vlasnik stvari kad ih preuzme.

Koliko je sigurna kupovina pokretnine na javnoj dražbi (u postupku ovrhe)?
Kupac stvar dobiva slobodnu od svih tereta i postaje vlasnik stvari također i u slučaju kad dužnik nije bio njen vlasnik. Kupac pak kupuje po načelu viđeno kupljeno i nema prava iz jamstava o tehničkim greškama.