Zemljište sa započetom gradnjom, VIŠKOVO

Površina čestica: 1012 m2 + 640 m2 + 822 m2

Možbitne poreze i troškove snosi kupac.

960.053,33 kn

2021/08/05
2021/09/01 Rok za uplatu jamčevine uskoro ističe

Pretplata za sve dražbe

Izdvojene dražbe