1.) Stan, Bobovačka ulica, ZAGREB

Površina: 35,42 m2

Stan se nalazi na 4. katu i pripada mu i spremište.

Možebitne poreze i troškove plaća kupac.

266.918,77 kn

2021/05/17
2021/08/30 Rok za uplatu jamčevine uskoro ističe

Pretplata za sve dražbe

Izdvojene dražbe