Poslovno stambena zgrada, Kamensko, ARŽANO

Površina parcele: 2.262 m2

Možebitne poreze i troškove snosi kupac.

427.500,00 kn

2022/07/04
2022/06/14 Rok za uplatu jamčevine je 21 lipnja, 2022

Pretplata za sve dražbe

Pretplatite se kako bi dobili informacije vezane uz ovu dražbu!

Izdvojene dražbe